ESPAIS LLIURES D’ASSETJAMENT

“PROMOVEM ELS ESPAIS LLIURES D’ASSETJAMENT!”

Presentació

“Dependències al llarg del cicle vital. Enfortiment i Autonomia” la temàtica d’enguany en el IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats a Girona. L’apoderament de la persona empeny a treballar els quatre col·legis professionals de Pedagogia, Psicologia, Treball Social i Educació Social en la tolerància zero davant de qualsevol tipus de discriminació o conductes no desitjades. És per això que s’ha fet un petit protocol per contribuir a eradicar les conductes discriminatòries per raons de sexe o gènere, durant la celebració de IV Congrés.

Si valores o sents que l’has de fer servir, fes-ho!

A recepció, situada al Hall, està ubicat el punt de contacte.

Introducció

A tothom li agrada el bon tracte. El bon tracte és sinònim de respecte, empatia i dignitat i, en totes les relacions entre coneguts i desconeguts haurà de ser a través dels valors del bon tracte. El mal tracte ha de ser rebutjat en tots els espais públics i privats de la societat.

Aquest protocol d’actuació vol proporcionar un espai on recórrer en cas de detectar una situació d’assetjament  sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual que es pugui donar durant la celebració del IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

Diferents òrgans internacionals, nacionals i locals denuncien aquestes conductes no respectuoses, ni digne cap a l’altre. Per aquest motiu, en el IV Congrés on les i els professionals tenen com a objectiu acompanyar i apoderar a les persones més vulnerables i dependents en el seu procés cap a la major autonomia possible, hem considerat imprescindible facilitar un punt on posar en coneixement situacions viscudes o observades de conductes no desitjades.

Objectiu

Amb la voluntat de definir un marc d’actuació per posar en evidència qualsevol conducta de mal tracte dins l’espai del IV Congrés, l’objectiu és:

Habilitar un recurs presencial d’escolta i d’acompanyament davant possibles casos d’assetjament o discriminació

Protocol d’actuació

Protocol[1] previst per poder manifestar possibles situacions de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i/o de la identitat sexual, que poguessin donar-se, en el transcurs del VI Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

En cas que qualsevol persona assistent al Congrés, considerés que ha sigut agreujada per algun tipus d’assetjament o discriminació, te a la seva disposició un Punt d’Informació, on poder-ho informar i ser atesa per membres del Comitè Organitzador, que en seran els referents.

PROCEDIMENT

  • Punt d’Informació a l’entrada del Palau de Congressos on les persones assistents al Congrés es poden adreçar.
  • Se les posarà en contacte amb les persones del Comitè Organitzador, que en seran els referents.
  • Els referents faran acompanyament i escolta activa a la persona agreujada.
  • Se li proporcionarà els telèfons de referència de l’ICD i dels Mossos.
  • Si fos el cas, es faria acompanyament durant el procés de denúncia.

[1] Font de Consulta: Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya