Presentació de projectes, recerques, experiències i pòsters

cssb-log

Acompanyament professional

Transformació col·lectiva

17 i 18 d’octubre de 2018

La Farga Congress –  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)


PRESENTACIÓ DE PROJECTES, RECERQUES, EXPERIÈNCIES I PÒSTERS

Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics es podran presentar projectes, recerques i experiències. Tanmateix es podran presentar pòsters d’experiències, projectes, circuits, protocols i procediments, que seran exposats durant el Congrés.

Per fer-ho, heu d’enviar-nos la informació que es recull a la fitxa adjunta:

Termini màxim de presentació: 30 de juny

Termini màxim de presentació: 30 de juny