PROGRAMA DEL CONTINGUT DEL IV CSSBE (16-17/09/2021)

PROGRAMA DEL CONTINGUT

Amb el lema DEPENDÈNCIES AL LLARG DEL CICLE VITAL. ENFORTIMENT I AUTONOMIA, giraran totes les ponències i les comunicacions, que posaran en vàlua les noves i bones pràctiques, on de ben segur portarà l’emprenta de la situació de pandèmia que s’està vivint.

EIX 1 – ADDICCIONS

 • Tòxics o drogodependència i patologies duals
 • Noves tecnologies
 • Ludopatia
 • Altres addiccions comportamentals

EIX 2 – DEPENDÈNCIES RELACIONALS EN EL CICLE VITAL

 • Intra-Familiars
 • Estils educatius
 • Relació entre iguals
 • Transicions del cicle vital

EIX 3 – DIVERSITATS I ALTRES SITUACIONS QUE GENEREN DEPENDÈNCIA

 • Processos migratoris
 • Factors de vulnerabilitat
 • Diversitat funcional: autonomia i dependència
 • Dependència de l’epidèmia i pandèmia del coronavirus

EIX 4 – SISTEMES GENERADORS D’AUTONOMIA I DEPENDÈNCIA

 • Ètica de la cura
 • Incidència a la interdependència
 • Metodologies d’intervenció
 • Treball Grupal generador d’autonomia
 • Treball Comunitari i xarxes relacionals