PREPROGRAMA IV CSSBE 2020

IV CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

PREPROGRAMA

Amb el lema “Dependències al llarg del cicle vital. Enfortiment i autonomia”, aquest IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats s’emmarca en quatre eixos desglossats en les diferents situacions de dependència des de la seva gènesi fins a l’enfortiment i l’autonomia com a procés de transformació.

EIX 1 – ADDICCIONS

 • Tòxics o drogodependència i patologies duals
 • Noves tecnologies
 • Ludopatia
 • Altres addiccions comportamentals

EIX 2 – DEPENDÈNCIES RELACIONALS EN EL CICLE VITAL

 • Intra-Familiars
 • Estils educatius
 • Relació entre iguals
 • Transicions del cicle vital

EIX 3 – DIVERSITATS I ALTRES SITUACIONS QUE GENEREN DEPENDÈNCIA

 • Processos migratoris
 • Factors de vulnerabilitat
 • Diversitat funcional: autonomia i dependència
 • Dependència de l’epidèmia i pandèmia del coronavirus

EIX 4 – SISTEMES GENERADORS D’AUTONOMIA I DEPENDÈNCIA

 • Ètica de la cura
 • Incidència a la interdependència
 • Metodologies d’intervenció
 • Treball Grupal generador d’autonomia
 • Treball Comunitari i xarxes relacionals