PRESENTACIÓ DE PROJECTES, RECERQUES, EXPERIÈNCIES, PÒSTERS I AUDIOVISUALS

1cartel_web      PRESENTACIÓ DE PROJECTES, RECERQUES, EXPERIÈNCIES, PÒSTERS I AUDIVISUALS

II CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS

9 i 10 de novembre de 2016

 En el II Congrés de Serveis Socials es podran presentar projectes/recerques/experiències

Per fer-ho heu d’enviar-nos la informació que es recull a la PRESENTACIÓ DE PROJECTES (pdf) PRESENTACIÓ DE PROJECTES (word)

Data límit per a les presentacions 30 de setembre de 2016

Presentació de pòsters 

Per fer-ho heu d’enviar-nos la informació que es recull a la PRESENTACIÓ DE PÒSTERS (pdf) PRESENTACIÓ DE PÒSTERS(word)

Data límit per a les presentacions de pòsters 30 de setembre de 2016

Presentació d’audiovisuals 

Per fer-ho heu d’enviar-nos la informació que es recull a la PRESENTACIÓ AUDIVISUALS (pdf) PRESENTACIÓ AUDIVISUALS (word)

Data límit per a les presentacions d’audivisuals 30 de setembre de 2016