EXPOSICIÓ DE PÒSTERS

Els pòsters presentats al IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, donen visibilitat a projectes innovadors i bones pràctiques en el marc dels Serveis Socials.

Els pòsters seran exposats els dos dies del Congrés al Hall del Palau de Congressos de Girona en un format visual i dinàmic, perquè els assistents puguin conèixer els projectes.

Exposició de PÒSTERS al HALL

“Adaptarse a la comunidad”
Herminia Manteca i Rosa Martínez.
Parc de Salut Mar (INAD)
“Necessitats i expectatives de les persones amb trastorns de Salut Mental vinculades al Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar”
Gemma Blanch, Isabel Gil i Gemma Isanta
Intress (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
“Espai Grupal, Activa’t, tu pots! (Dependència i diversitat funcional)”
Aina Alegret, Manoli Gil i Mercè Masana
Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
“Experiència pràctica: noves formes de cures col·lectives”
Carolina Torralbo
Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
“Intervenció psicosocial i dol davant situacions d’aïllament”
Núria Pitarch, Íngrid Bartés i Sandra Barceló
ABS Calafell / ABS El Vendrell / PADES Baix Penedès
“Programa de reinserció laboral mútua universal”
Maria Rafecas
Mútua Universal Tarragona
“La discapacitat en menors genera dependència?”
Olga Salvat i Ana Andreu
Equip Valoració i Orientació (EVO 57 – GIPSS)
“L’assistència, un suport cap a la vida independent”
Ferran Blanco i Glòria Cerrato
Support Girona
“Prescripció social: val més un veí a la porta que un parent a Mallorca!”
Núria Pitarch, Sónia Gómez
CAR Calafell / CAR Vilaseca / ABS Torredembarra