PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I PÒSTERS (FINS 6/5/2021)

TREBALLES EN ALGUN PROJECTE INNOVADOR DE L’ÀMBIT SOCIAL I L’HAS POSAT EN MARXA? EL TEU ESPAI PER PRESENTAR-LO ÉS AQUEST!!!

POTS PRESENTAR EN FORMAT COMUNICACIÓ O PÒSTER ENTORN A:

 • Les dependències vers les addiccions (a les drogodependències, a les noves tecnologies, etc)
 • Les dependències relacionals en el cicle vital (intra-familiar, en els estils educatius, en les relacions entre iguals, en les transicions del cicle vital, etc)
 • Les diversitats i altres situacions que generen dependència (processos migratoris, factors de vulnerabilitat, diversitat funcional, … )
 • Els sistemes generadors d’autonomia i dependència (l’ètica de la cura, feminització de la cura, interdependència, metodologies d’intervenció, treball grupal i comunitari.

Les dependències de la vida, també tractades des de la interdependència, l’enfortiment i l’autonomia, com a contrapunt. I tenint en compte el context de crisi sanitària, social i econòmica arran de la covid-19.

COM PRESENTAR LES COMUNICACIONS

FEU-LES ARRIBAR D’ACORD AMB L’ESTRUCTURA:

 • Títol del Treball
 • Nom i cognoms de l’autor/a o equip de coautors/es
 • Professió i centre de treball de cada autor/a
 • Adreça i població de referència del projecte
 • Telèfon mòbil, fix i correu-e.
 • Àrea temàtica si correspon a l’:
  • Eix 1 (Addiccions),
  • Eix 2 (Dependències relacionals en el cicle vital),
  • Eix 3 (Diversitats i altres situacions que generen dependències)
  • Eix 4 (Sistemes generadors d’autonomia i dependència)
 • Abstract: descripció del tema amb una extensió màxima de 3.000 caràcters
 • Es prioritzaran els treballs acompanyats d’una Avaluació del projecte (màxim 2.000 caràcters addicionals).
 • Enviar la fitxa complimentada a css20@pedagogs.cat

PROCÉS D’ACCEPTACIÓ

 • Un cop rebudes les fitxes, es farà la selecció de les propostes i el repartiment equitatiu a les diferents taules de Comunicacions.
 • Es comunicarà per escrit l’acceptació o declinació amb el termini aproximat d’un mes un cop finalitzat el termini d’entrega.
 • L’autor/a o coautors/es, seleccionats/des, s’hauran d’inscriure obligatòriament al IVCSSBE.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Vinculació amb el tema del IVCSSBE.
 2. Rigor conceptual, metodològic i tècnic (diagnòstic, planificació, avaluació).
 3. Participació i implicació activa de diversos agents.
 4. Innovació i creativitat. Interès i rellevància.
 5. Claredat i coherència del text.
 6. Avaluat (si ho ha estat o no).

COM PRESENTAR ELS PÒSTERS

 • La presentació serà mitjançant la fitxa complimentada.
 • Les mides del pòster seran de 1,80 X 0,70 metres, en format roll-up bàner, amb estructura de suport (enllaç orientatiu com a model  http://multicopy.es/display/30-x-banner-eco.html).
 • La data d’entrega i de selecció serà la mateixa que per les COMUNICACIONS.
 • L’autor/a o coautors/es, seleccionats, s’hauran d’inscriure obligatòriament al IVCSSBE.
 • Els pòsters seleccionats caldrà portar-los directament a l’inici del IVCSSBE i retirar-lo quan s’acabi.
 • Enviar la fitxa complimentada a css20@pedagogs.cat

TERMINI PRESENTACIÓ COMUNICACIONS I PÒSTERS FINS 06/05/2021