COMUNICACIONS I PÒSTERS

IV CONGRÉS DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I PÒSTERS

Oberta la presentació de COMUNICACIONS del IV CSSBE relacionades amb experiències, projectes, recerques o intercanvis en relació amb la temàtica i l’àmbit social dels Serveis Socials tant els Bàsics com els Especialitzats.

TERMINI: 2n trimestre 2021 (passat estiu es posarà la data concreta)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ D’ACORD AMB L’ESTRUCTURA:

 • Títol del Treball
 • Nom i cognoms de l’autor/a o equip de coautors/es
 • Professió i centre de treball de cada autor/a
 • Adreça i població de referència del projecte
 • Telèfon mòbil, fix i correu-e.
 • Àrea temàtica si correspon a l’:
  • Eix 1 (Addiccions),
  • Eix 2 (Dependències relacionals en el cicle vital),
  • Eix 3 (Diversitats i altres situacions que generen dependències)
  • Eix 4 (Sistemes generadors d’autonomia i dependència)
 • Abstract: descripció del tema amb una extensió màxima de 3.000 caràcters
 • Es prioritzaran els treballs acompanyats d’una Avaluació del projecte (màxim 2.000 caràcters addicionals).
 • Enviar la fitxa complimentada a css20@pedagogs.cat

PROCÉS D’ACCEPTACIÓ

Un cop rebudes les fitxes, es farà la selecció de les propostes i el repartiment equitatiu a les diferents taules de Comunicacions.

Es comunicarà per escrit l’acceptació o declinació amb el termini aproximat d’un mes un cop finalitzat el termini d’entrega.

L’autor/a o coautors/es, seleccionats/des, s’hauran d’inscriure obligatòriament al IVCSSBE.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Vinculació amb el tema del IVCSSBE.
 2. Rigor conceptual, metodològic i tècnic (diagnòstic, planificació, avaluació).
 3. Participació i implicació activa de diversos agents.
 4. Innovació i creativitat. Interès i rellevància.
 5. Claredat i coherència del text.
 6. Avaluat (si ho ha estat o no).

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

 • La presentació serà mitjançant la fitxa complimentada.
 • Les mides del pòster seran de 1,80 X 0,70 metres, en format roll-up bàner, amb estructura de suport (enllaç orientatiu com a model  http://multicopy.es/display/30-x-banner-eco.html).
 • La data d’entrega i de selecció serà la mateixa que per les COMUNICACIONS.
 • L’autor/a o coautors/es, seleccionats, s’hauran d’inscriure obligatòriament al IVCSSBE.
 • Els pòsters seleccionats caldrà portar-los directament a l’inici del IVCSSBE i retirar-lo quan s’acabi.
 • Enviar la fitxa complimentada a css20@pedagogs.cat