COMITÈS IV CSSBE

COMPOSICIÓ

COMITÉ INSTITUCIONAL

 • Rosa Rodríguez – Presidenta del COPEC
 • Maria Rosa Monreal – Presidenta del CEESC
 • Guillermo Mattioli – Degà del COPC
 • Conchita Peña – Degana del TSCAT

COMITÉ ASSESSOR

 • Montserrat Juanpere – COPEC
 • Marta Fité – CEESC
 • Pep Vilajoana – COPC
 • Josefa Fernández – TSCAT

COMITÈ CIENTÍFIC

 • M. Concepció Torres – COPEC
 • Roger Caro – COPEC
 • Montserrat Pedrola – CEESC
 • Maria Barrera – COPC
 • Susanna Prades – COPC
 • Arantza Rodríguez – TSCAT
 • Bárbara Vega – TSCAT

COMITÈ ORGANITZADOR

 • Susagna Riera – COPEC
 • Laura Cirera – COPEC
 • Joan Gerard Sánchez – CEESC
 • Hilda Wara Revollo – COPC
 • Isaac Calaf – COPC
 • Sonia Bacereido – TSCAT