Preu d’inscripció

cssb-log

Acompanyament professional

Transformació col·lectiva

17 i 18 d’octubre de 2018

La Farga Congress –  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 

Preu d’inscripció al Congrés

Membres dels col·legis organitzadors (TSCAT, COPC, CEESC i COPEC) 60 €
 Estudiants i persones col·legiades a l’atur  35 €
 Altres  80 €