Històric

88Hem volgut que aquesta pàgina reculli tota la feina des del 1997 en les 9 edicions de les Jornades. En aquest apartat trobareu les publicacions de totes les Jornades i també un recull fotogràfic.

  • Primeres Jornades: “Dilemes ètics en la nostra pràctica: entre el control i la inserció”.
  • Segones Jornades: “Subjecte i Xarxes Socials.Estratègies d’Acció Comunitària”.
  • Terceres Jornades: “Estat de benestar i exclusió social. Nous reptes profressionals. Mites del tercer Mil.leni“.
  • Quartes Jornades: “L’ Atenció Social Primària a Debat. Escenaris de Futur”.
  • Cinquenes Jornades: “La posició dels professionals:Construint i acompanyant processos de canvi”.
  • Sisenes Jornades: “De la invisibilitat cap a l’emergència d’un sistema universal de serveis socials”.
  • Setenes Jornades: “Treballem en xarxa en el sistema de Serveis Socials”.
  • Vuitenes Jornades: “Uns nous serveis socials: com es pot reconstruir el sistema? Complexitat/Universalitat. Drets/Models/Canvi”.
  • Novenes Jornades: “La força dels equips en l’impuls dels Serveis Socials Bàsics”.
  • Congrés de Serveis Socials Bàsics #CSSB14: “Vides en crisi(s). Ètica, recerca i creativitat. Transformem el present, construint el futur”.