III Congrés de Serveis Socials Bàsics – Octubre 2018

cssb-log

Acompanyament professional
Transformació col·lectiva

17 i 18 d’octubre de 2018

La Farga Congress –  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)


 inscripcoocongress

PREPROGRAMA

Sota el lema ‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’, el III Congrés de Serveis Socials Bàsics pretén posar de manifest la situació actual, el futur dels Serveis Socials Bàsics i el paper dels i les professionals.

Aquests professionals són primordials en l’atenció a les persones, que la darrera dècada ha estat marcada per l’aprovació de la Llei de Serveis Socials de Catalunya (2007), la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (2006) –juntament amb altres normes que impliquen als Serveis Socials Bàsics— i per la crisi econòmica.

D’altra banda, ens trobem amb l’emergència de moviments socials que no només posen en crisi el sistema sinó que ens interpel·la i convida a replantejar i repensar altres maneres de donar resposta a les necessitats socials.

El Congrés respon a la necessitat d’analitzar, comprendre i intervenir en aquesta realitat social que és complexa i requereix de l’articulació i complementarietat de diferents perspectives professionals.

L’objectiu del III Congrés de Serveis Socials Bàsics és establir l’intercanvi d’expertesa professional com a element clau per fer visibles les fortaleses en l’acompanyament professional.

Així, el III Congrés de Serveis Socials Bàsics s’emmarca en quatre eixos al voltant del quals giren els següents continguts:

Eix 1. La fortalesa del professional al servei de les persones

 • La responsabilitat ètica en la pràctica
 • Transformació del vincle en l’acompanyament professional
 • La supervisió com a espai de cura i d’acompanyament al professional
 • Noves metodologies d’intervenció
 • La recerca en la nostra pràctica professional. La transferència del coneixement

Eix 2. La ciutadania, protagonista dels Serveis Socials Bàsics

 • Els drets i deures de la ciutadania
 • Les expectatives de la ciutadania vers els Serveis Socials Bàsics
 • Els moviments socials en defensa dels drets de les persones
 • El treball comunitari: punt de trobada entre els professionals i la ciutadania

Eix 3. Altres serveis en interacció amb els Serveis Socials Bàsics

 • El treball en xarxa. La xarxa de serveis
 • Coresponsabilitat dels serveis
 • La relació dels Serveis Socials Bàsics amb altres serveis (justícia, Salut mental, educació, salut…)

Eix 4. Les polítiques socials: 10 anys de la Llei de Serveis socials

 • Concreció de l’encàrrec dels Serveis Socials Bàsics: competències pròpies i impròpies
 • Els sistemes de qualitat en els Serveis Socials Bàsics
 • La mirada del professional i del directiu dels Serveis Socials Bàsics
 • Mecanismes de participació ciutadana. Els Consell de Serveis Socials i altres modalitats
 • El paper del Tercer Sector

PRESENTACIÓ DE PROJECTES, RECERQUES I EXPERIÈNCIES

Al III Congrés de Serveis Socials Bàsics es podran presentar projectes, recerques i experiències. Tanmateix es podran presentar pòsters d’experiències, projectes, circuits, protocols i procediments, que seran exposats durant el Congrés.

Per fer-ho, heu d’enviar-nos la informació que es recull a la fitxa adjunta:

Termini màxim de presentació: 30 de juny

Termini màxim de presentació: 30 de juny


Reflexionant sobre els 10 anys de la llei de Serveis Socials a l’acte precongrés del 3CSSB

Pots visualitzar les fotografies de l’esdeveniment en aquest enllaç

Dimecres 15 de novembre es van començar a assentar els fonaments del que serà el III Congrés de Serveis Socials Bàsics. Sota el lema ‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’ els dies 17 i 18 d’octubre de 2018, la Farga Congress acollirà aquest espai de debat i reflexió professional organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

L’acte precongrés, que va girar entorn els 10 anys de la Llei de Serveis Socials, va comptar amb la presentació a càrrec de Conchita Peña, degana del TSCAT, Josep Vilajoana, degà del COPC, Maria Rosa Monreal, presidenta del CEESC i Rosa Rodriguez, presidenta del COPEC.

Conchita Peña va destacar que “Estem en una realitat complexe i per aquest motiu plantegem una reflexió conjunta dels 10 anys de la Llei de Serveis Socials a l’acte precongrés”. Josep Vilajoana afegia que “tots pensàvem que la Llei de Serveis Socials ho solucionaria tot, però no ha estat així ja que precisem de més recursos”. Per la seva part, Maria Rosa Monreal va posar en valor l’enfortiment del rol polític de les professions gràcies a aquests congressos i Rosa Rodriguez, va posar de manifest la gran importància en els temps actuals de la intervenció social i la vessant educativa.

A continuació Carolina Pastor, comissionada del IICSSB va presentar les conclusions del Congrés passat que va girar entorn ‘Les violències en els escenaris actuals’ i que podeu llegir en aquest enllaç i Isabel Morales, comissionada del Congrés 2017-2018 va explicar el per què de la temàtica d’enguany.

Finalment, Sònia Pau, redactora de la secció de Societat del diari El Punt Avui, va moderar la taula rodona 10 anys de la Llei de Serveis Socials ‘La construcció col·lectiva dels Serveis Socials: professionals en xarxa, compromís i coresponsabilitat’ que va comptar amb la participació d’Elena Boira (COPEC), responsable de l’Àrea d’Actuacions de Suport a les Famílies, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Rafel López (CEESC), cap de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar; Arantza Rodriguez (TSCAT), coordinadora de projectes i treball en xarxa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Francesc Vilà (COPC), director sociosanitari de la Fundació Cassià Just, Cuina Justa.

Als ponents se’ls hi va preguntar sobre quins 3 elements destacarien de la llei de Serveis Socials, ja fossin positius o negatius, i quines millores de futur es plantejaríem. Es va destacar la rigidesa de la llei i la poca visió integral que té, la possibilitat que ha donat de treballar en xarxa, l’alt compromís dels professionals i es va reflexionar sobre el fet d’abastar més encàrrecs implícits i deixar de fer les tasques pròpies conseqüentment, així com sobre la necessitat de tornar a parlar de drets humans i drets individuals davant de tanta infàmia i estigmes. Igualment com a millores de futur es va destacar la necessitat inmediata que els serveis socials bàsics siguin proactius i que s’acostin a les persones mitjançant la prevenció, com incorporar les plataformes ciutadanes amb els serveis que s’ofereixen i quin és l’espai de cura que tenen els professionals i d’anàlisis de la praxis professional.


Taula Institucional. Presentació de l’acte precongrés a càrrec de Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) Rosa Rodriguez, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC).

Presentació de les conclusions del IICSSB  a càrrec de Carolina Pastor, comissionada 2015-2016 i presentació del III Congrés a càrrec d’ Isabel Morales, comissionada 2017-2018.

Taula rodona 10 anys de la Llei de Serveis Socials “La construcció col·lectiva dels Serveis Socials: professionals en xarxa, compromís i coresponsabilitat”  a càrrec de: Elena Boira Orantes (COPEC), responsable Àrea d’Actuacions de Suport a les Famílies, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Rafel López i Zaguirre (CEESC), cap de l’Àrea de Serveis Personals. Ajuntament de Vilassar de Mar; Arantza Rodriguez Juano (TSCAT), coordinadora de projectes i treball en xarxa, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Francesc Vilà (COPC), Director sociosanitari de la Fundació Cassià Just-Cuina Justa. Modera la taula Sònia Pau, redactora de la secció de Societat del diari El Punt Avui.

Isabel Morales, comissionada del IIICSSB, ens explica breument el per què del lema d’aquest Congrès ‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’