II CONGRÉS SERVEIS SOCIALS

 Violències en els escenaris actuals

 … a les xarxes socials, en les famílies,  entre els joves, a l’escola, institucional,  en la parella, en processos migratoris,  vers els professionals, …

 9 i 10 de novembre de 2016

Cotxeres de Sants. Sants, 79  de Barcelona

cartel_web

D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, són destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna situació amb necessitat d’atenció especial. Aquestes situacions de necessitat especial fan referència a tot un ventall de problemàtiques en les quals podem trobar, de forma més o menys directament relacionada, l’expressió d’algun tipus de violència. La llei fa referència expressa a la violència i delinqüència juvenils, a la vulnerabilitat o risc per la gent gran, la infància i l’adolescència, a la violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar, a problemes de convivència i de cohesió social, al fet d’haver estat víctima de delictes violents, a emergències socials per catàstrofes, etc.

A banda d’aquests contextos, en els darrers temps observem que l’expressió de la violència es va ampliant a nous escenaris, menys coneguts i explorats. Són violències resultants dels canvis socials associats a factors com la devastadora crisi econòmica que sembla instal·lar-se amb nosaltres per quedar-se, l’ús generalitzat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, canvis en els models i rols educatius, els actuals moviments migratoris, el trànsit de refugiats, etc.

Les violències actuals es concreten en forma de bulling entre els joves a l’escola, violència dels fills envers els pares, homes i dones maltractats per les seves parelles, gent gran maltractada pels seus cuidadors, separacions i divorcis conflictius amb alta càrrega de violència envers els fills menors, ciberassetjament i ciberatacs, etc.

Es fa palès que els professionals de serveis socials necessitem reflexionar, investigar i dotar-nos de nous models explicatius i eines d’intervenció per donar resposta a les dificultats dels individus i col·lectius que pateixen aquests nous escenaris de violencia.

Els professionals de serveis socials treballem de continu amb problemàtiques que impliquen, de forma més o menys explícita, algun tipus de violència. Paradoxalment, sovint  hem estat l’objecte al qual es redirigeix la violència per part d’aquells a qui pretenem atendre, convertint-nos d’aquesta manera també en perjudicats i necessitats d’una atenció especial. No podem obviar per tant que la proximitat a situacions de violència inherent a la nostra tasca professional comporta un desgast professional i personal, pel ressò emocional d’aquestes problemàtiques, que mereix d’una reflexió conjunta i en veu alta.

La intenció del II Congrés de Serveis Socials és obrir el debat i compartir experiències al voltant de les violències que trobem en la nostra pràctica professional actual;

Quins tipus de violències ens ocupen i preocupen en l’actualitat?

Podem establir eixos transversals, elements comuns a tot tipus de violències, models explicatius comuns?

De quines eines, protocols, serveis, etc., disposem per donar resposta a les diferents necessitats? Què ens falta?

Quin és el rol de serveis socials com a element de canvi?

Quin paper atorguem a la recerca i a la investigació en aquest àmbit?

De ben segur, resultat d’aquest congrés, trobarem iniciatives i respostes que ens siguin d’utilitat per treballar amb una problemàtica que abasta gran part de la nostra quotidianitat professional.

Comitè Organitzador i Comitè Científic